Bestyrelse

Bestyrelse for

Baglommens Grundejerforening

Klintevej i Kolding

Formand

Bent Jørgensen

bent@klintevej.dk

60565768

Kasserer

Else Marie Terkelsen

per.terkelsen@stofanet.dk


Sekretær

Birthe Sejrup

Sejrup@post11.tele.dk


Postadresse


formand@baglommen.dk